Szakkörök

 Iskolánkban számos szakkör működik, melyek közös tulajdonságai:
 • az adott terület iránti érdeklődés felkeltése, megszerettetése,
 • tehetséggondozás és a gyerekek összetartása.
Ezek a szakkörök heti rendszerességgel, s állandó gyereklétszámmal évek óta hatékonyan működnek. Ezt bizonyítják a különböző versenyeken elért igen szép eredmények is.

[ ZÖLDEK ]    [ MATEMATIKA ]    [ STÚDIÓ ]    [ ANGOL NYELV ]    [ NÉMET NYELV ]    [ KÉZMŰVES ]    [ RAJZ"ZÖLDEK"

A szakkör 1997. szeptember 15-én alakult. 

Ez a szakkör azoknak a tanulók szerveződik, akik fontosnak tartják a környezetvédelmet, akik szeretik az állatokat, érdeklődnek a természet szépségei iránt. De nemcsak érdeklődnek, hanem tesznek is a környezetük megóvása érdekében, és ösztökélik társaikat, szüleiket, ismerőseiket is ennek megvédése céljából. Az iskola programjában meghirdetett Jeles napok rendezvényein élen járnak, szervezésükben feladatot vállalnak. Megemlékezünk a jeles napokról pl.: (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja.)

A szakkör igyekszik minél több város által szervezett környezetvédelmi programokba bekapcsolódni, az E-misszióval szoros kapcsolatot kialakítani, a Főiskola Botanikus kertjébe, az Állatparkba lehetőségeinkhez képest évente kirándulást szervezni. 
 

A Zöldek szakkör céljai:
 

 • A tanulók tudják, hol milyen veszélyek fenyegetik környezetünket, s rajta keresztül az embert.
 • Törekedjenek otthonuk egészségesebbé, szebbé tételére.
 • Tudjanak takarékoskodni a vízzel, az energiával.
 • Hasznos anyagok szelektív gyűjtése. Szárazelem gyűjtésben 2008-ban városi III. helyezést értünk el.
 • Ismerjék az anyagok újrahasznosítási módjait.
 • Ismerjék fel a parlagfüvet, annak károsító hatását tudják, írtsák környezetükben.
 • Ismerjék természeti értékeinket és tudják védeni azokat.
 • Kapcsolaot tarunk az E-misszióval, előadót hívunk meg, propaganda anyagot ismerünk meg. • MATEMATIKA SZAKKÖR

  Célunk a matematika iránti érdeklődés felkeltése, a tárgy megszerettetése, a matematika nyelvezetének elsajátíttatása, a logikus gondolkodásra nevelés, a problémamegoldás fejlesztése.
  Kiemelt terület a tehetséggondozás, a versenyekre való felkészítés és a gyerekek összetartása, a csapatszellem fejlesztése. Minden évfolyamon több versenyen indulnak a tanulók októbertől júniusig iskolai-megyei-országos lebonyolítású rendszerben. A szakkörökön a tehetséggondozást és a differenciált képességfejlesztést változatos módon, különböző oktatási formák és módszerek alkalmazásával oldják meg a pedagógusok.
  Általában a matematika tagozatos osztályokból tevődik ki a létszám, de van olyan évfolyam, ahol a többi osztályból is jelentkeztek gyerekek. Ezek a szakkörök heti rendszerességgel, s állandó gyereklétszámmal évek óta hatékonyan működnek. Ezt bizonyítják a különböző versenyeken elért igen szép eredmények is.


  STÚDIÓ SZAKKÖR

  Iskolánkban évek óta működik stúdió szakkör mely felső tagozatos diákokból szerveződik. A rendszeresen sugárzott adásokat a tízórai szünetekben hallgathatják meg a gyerekek. Az intézmény minden tantermében megtalálhatók az iskolai rádiólánc hangszórói, így minden diák hallhatja az adásokat.
  A délutánonként tartott stúdiós szakkörökön állítjuk össze a műsorok anyagait. Hírt adunk iskolai programokról, megemlékezünk a nevezetes napokról. Névnapjukon köszöntjük az ünnepelteket és szó esik környezetvédelemről, egészséges életmódról vagy akár a kedvenc állataikról. A műsor egyik legkedveltebb része a zenei blokk, melyet újságokból és Internetről gyűjtött információkból állítanak össze a szakkörös diákok.


  ANGOL NYELVI SZAKKÖR

  Iskolánkban a 3. évfolyam számára szervezünk angol szakkört, melyre a sok jelentkezés miatt általában két csoportot is indítunk. A foglalkozásokat heti egy-egy órában tartjuk. A szakkör keretein belül a tanulók megismerkednek az angol nyelv alapjaival, így év végére képesek lesznek egyszerű mondatok alkotására is, mellyel bátrabban kezdenek hozzá a 4. évben már kötelező tantárgyként bemutatkozó idegen nyelv tanulásához. A korszerű, interaktív eszközökkel és projektorral is felszerelt nyelvi labor, a számítógépek és egyéb segédanyagok (feladatlap, könyv, magnó) használatának elsajátítása, mind hozzájárulnak a tanuláshoz és az órák színesebbé tételéhez


  NÉMET NYELVI SZAKKÖR

  "Ahány nyelv, annyi ember" - Nagy hangsúlyt fektetünk német nyelvből is a tehetséggondozásra. Szakköreinkben a felsős tanulók gyarapíthatják ismereteiket. Ezeken a foglalkozásokon készítjük fel őket a városi, megyei, illetve országos versenyekre, a nyelvvizsgákra, a továbbtanulásra. Kihasználjuk a nyelvi labor adta lehetőségeket, változatos módszerekkel, digitális és interaktív tananyagok segítségével fejlesztjük tanulóink beszédkészségét, nyelvtani tudásukat. Évek óta pozitív visszajelzéseket kapunk a középiskoláktól, hiszen tanulóink ott a haladó nyelvi csoportokban is kiválóan megállják a helyüket.


  KÉZMŰVES SZAKKÖR

  A kézműves szakkör a második évfolyamon (a nagy érdeklődésre való tekintettel) két csoporttal működik . 
  A manuális tevékenység célja a gyerekek kreativitásának, kézügyességének, képzelőerejének fejlesztése játékos formában. A gyerekek élmény- és fantáziavilágának; tér, forma és színképzetének szabad önkifejezése valósul meg a kötetlen foglalkozásokon. A jó hangulatú beszélgetések, együttes munka során barátságok szövődnek.
  A tevékenykedés során együttműködési készségük fejlődik, örülnek egymás sikeres munkáinak; segítenek társaiknak; elfogadják a másik ötleteit, javaslatait. Esztétikai érzékük alakul. A különböző munkafolyamatok során megismerkednek a természetes anyagok eredetével, tulajdonságaival és megmunkálhatóságával. Megismerik a népművészet és a népi hagyományok egyes területeit, régi kézműves mesterségeket. Népdalokat, népi játékokat tanulhatnak. Elsajátítják a különböző eszközök használatát. Megfigyelik a munkafolyamatok lépéseit, azok betartásával jutnak el a kész alkotásig. Az anyagok megmunkálása során praktikus fogásokat sajátítanak el.
  A tanév végén kiállítás keretében mutatjuk be a "Kis kézművesek" alkotásait. A Nemzetközi Suliexpón eddig két alkalommal vett részt iskolánk, és állított ki a gyerekek munkáiból.


  RAJZ SZAKKÖR

  Iskolánk rajzszakkörét 4-8. osztályos tanulók részére szervezzük. Heti egy alkalommal két órában tartjuk a foglalkozásokat. A szakkör keretében készülünk a különböző rajzpályázatokra, új technikai eljárásokat ismerhetnek meg itt a gyerekek és lehetőséget teremtünk számukra legalább egy alkalommal kiállítás vagy tárlatlátogatásra is.
  A szakkör elsődleges célja a tehetséggondozás, de lehetőséget biztosítunk azok számára is, akik nem elsősorban a tehetségük, hanem a rajz, a rajzolás iránti szeretetük miatt akarnak a szakkör tagjai lenni.