Személyi feltételek
Iskolánkban 40 pedagógus dolgozik. 15 tanító néni foglalkozik alsó tagozatos nebulóinkkal, 25 tanár tanítja a felső tagozatosokat. Négy nevelést oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozó segíti munkájukat. A gazdasági munkát egy dolgozó látja el. Zavartalan munkánk érdekében egy karbantartó tevékenykedik. Iskolánkat 4 takarító néni tartja tisztán, és portás vigyáz a biztonságra. Külső környezetünk szépségéről, tisztaságáról udvari munkás gondoskodik.

Tanulóink létszáma 440-450 fő között mozog. Osztályaink száma 18, mely évfolyamonként több osztályt jelent. A létszám átlagosan 25 fő. A leendő első osztályokban arra törekszünk, hogy lehetőleg 25 tanulónál ne legyen több. Gyerekeink a város különböző részeiből érkeznek. A beiskolázás évek óta sikeres. Az 1. osztályos, illetve az újonnan érkezett tanulók beilleszkedése az iskolai szokásrendbe általában nem okoz gondot. Tanulóink kb. 90%-ának magatartása és szorgalma példás vagy jó. Az iskola tanulmányi eredménye: 4,1. A kitűnő tanulók száma 100-120 fő között ingadozik.

A pedagógusok továbbképzése folyamatos, a törvényi előírásoknak megfelelő. Mára a mindennapi munka szerves részévé vált az interaktív táblák és a számítógépek segítségével történő oktatás. 

PEDAGÓGUSAINK::
(Utolsó frissítés: 2019.01.01.)
 
Ajler Erika tanár
matematika, számítástechnika, orosz
Auxiné Bényei Brigitta tanár
biológia, kémia
Bakó Gáborné tanító
Bartovicsné Győri Szilvia tanár
német nyelv
Bátyiné Nagy Búza Mária tanító
intézményvezető-helyettes
Bodnárné Kerekes Ágnes tanár
matematika, testnevelés
munkaközösség vezető
Buzainé Hugyecz Erzsébet tanító
Divinyi Ágnes tanár
matematika, földrajz
intézményvezető-helyettes
Eszéné Kelemen Anikó tanító
Facsar Péter tanár
történelem, magyar
Feffer Lászlóné tanító
munkaközösség vezető
Gubiczné Sulik Judit tanító
dr. Hadobásné Obbágy Mónika tanító
Hegedüs Csaba tanár
számítástechnika, informatika
Helebrandtné Hrenkó Ivett tanár
angol
munkaközösség vezető
Hrenkó Lászlóné tanár
testnevelés, tanító
Illés Zoltán tanár
biológia, technika
intézményvezető
Juharosné Várhelyi Ildikó tanár
történelem, ének-zene
Kazamér Kinga tanár
matematika, fizika
Kiss Bernadett angol
Kiss Ilona tanár
földrajz, rajz
Körmendiné Nagy Marianna tanár
biológia, kémia
dr. Legényné Balogh Ágota tanító
Maleczkiné Jakobinyi Andrea tanár
magyar, történelem
munkaközösség vezető
Mester Kitti tanár
magyar, kommunikáció
Mészárosné Tóth Erzsébet tanító
Moravszki Gyuláné tanár
orosz, testnevelés
Némethné Pétervári Judit tanár
biológia, technika
Nyitrai Ibolya tanító
Oroszvári-Molnár Anikó tanár
matematika, technika
Pallay-Farkas Attila tanár
földrajz, testnevelés
Simon Éva tanár
angol, német, történelem
Sipos Ildikó tanító
Szabó Krisztiánné tanár
angol
Szöginé Csikai Katalin tanár
történelem, német, orosz
Szűcs Zsuzsa tanító
Szabóné Nagy-Sipos Ágota tanító
Tamás Kálmán tanár
biológia, testnevelés
munkaközösség vezető
Veréczéné Kósa Magdolna tanító
Volenszki Zsuzsanna tanító